Διδασκαλία Κιθάρας

1. Σε παιδια 3-7 ετων με τη μέθοδο Suzuki

2. Σε  ολα τα  επίπεδα ( προκαταρκτική-κατωτέρα-μέση-ανωτέρα-πτυχίο-δίπλωμα)